• Маркетингові дослідження

 • Соціально-політичні дослідження

 • Організаційні дослідження

 • Омнібус

 • Польові роботи

Зв’язатись з менеджером

Маркетингові дослідження

Дослідження ринку товарів та послуг/market research
профіль ринку; сегментація ринку; позиціонування та конкурентні переваги можливості виводу
нового продукту
Дослідження споживачів
їхні потреби; мотивації і вподобання; ставлення до продукту, портрет споживачів; лояльність та
прихильність до бренду; типові місця здійснення покупок; оцінка якості обслуговування;
сегментація споживачів
Дослідження продукту/послуги
сприйняття споживачами; конкурентні переваги; можливі недоліки; причини вибору
Тестування реклами
сприйняття візуального та комунікативного елементів рекламної концепції; переваги та недоліки
рекламного продукту; поштовх до дії; ефективність BTL-акцій
Зовнішнє оцінювання якості послуг та обслуговування
«mystery shopper»

Cоціально-політичні дослідження

 • Соціальна проблематика населеного пункту/виборчого округу/регіону
  та соціально-економічне становище їх мешканців

 • Якість життя мешканців

 • Профіль виборців

 • Ідеологічні маркери та орієнтації

 • Ставлення до політика/політичної сили

 • Образ ідеального політика

 • Вимірювання рейтингів та антирейтингів політиків та політичних сил

 • «Праймеріз»

 • Тестування політичних гасел, символіки, агітаційних матеріалів

 • Супровід передвиборчої кампанії

 • Екзит-пол

Організаційні дослідження

 • Дослідження корпоративної культури компанії

 • Визначення рівня задоволеності працівників умовами роботи

 • Дослідження соціально-психологічного клімату, створеного всередині компанії

 • Виявлення лояльності персоналу та його вмотивованості

 • Фіксація професійного вигорання та ймовірності перетікання кадрів

 • Імідж компанії як роботодавця

 • Імідж компанії як бізнес-партнера

 • Brainstorming спільно із Замовником

Омнібус

В умовах обмеженого фінансування та водночас нагальної потреби в стратегічній
інформації, існує зручне технічне рішення – проведення кількісного дослідження з
відповідними тематичними блоками для декількох Замовників, бізнес-інтереси яких не
перетинаються/не конфліктують. Таким чином зацікавлена сторона оплачує лише той
блок запитань, які входять в сферу її інтересів, а основна інформація по
соціально-демографічному блокові (стать, вік, освіта, місце проживання та етнічна група)
надається безкоштовно і доступна до використання усіма учасниками дослідження.

Польові роботи

Окрім повного циклу власних досліджень соціологічна агенція «Фама» проводить польові
роботи (анкетування, інтерв’ювання, фокус-групові дискусії) для науково-дослідних
інституцій та агенцій за наданим інструментарієм, оскільки у нашому розпорядженні
мережа професійних інтерв’юерів у західному регіоні.